Rik eller fattig flora och fauna – Vilken skog ska miljöcertifieras?

Om du skulle köpa miljömärkt mat – På vilken gård skulle du helst vilja att maten producerades? En gård med en rik biologisk mångfald eller en som inte har samma artrikedom?

Jag antar att de flesta skulle välja gården med rik mångfald. Så borde det vara även när det gäller miljömärkta skogsprodukter. Men köper du svenska FSC-certifierade skogsprodukter kan du nog utgå från att virket inte är producerat på de gårdar som har de största naturvärdena. Dessa gårdar missgynnas nämligen kraftigt av certifieringen. Ett företag med begränsade naturvärden kan däremot tryggt certifiera sin skog utan att riskera obehagliga överraskningar. För sådana företag är förstås FSC-certifieringen en garant för att skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Det är bra, men certifieringen innebär också en likriktning som utesluter dem som gör störst insatser för naturen.

FSC-certifieringen innebär att virke från nyckelbiotoper inte går att sälja, oavsett hur stor del av en fastighet som utgörs av nyckelbiotoper. Det är inte de FSC-certifierade skogsbolagen som drabbas hårdast av detta. Sett över hela sitt innehav har bolagen aldrig mer än 5 % av skogen klassad som nyckelbiotop. Det är de enskilda skogsägarna som har mycket stor andel nyckelbiotop som drabbas genom att skogsbruk omöjliggörs på en stor del av deras skog. De skogsägare som ofta brukat skogen lite okonventionellt och därmed varit de som gynnat mångfalden mest. De har sällan råd att FSC-certifiera sitt skogsbruk, men drabbas ändå hårdast av certifieringsbestämmelserna.

Jag tycker det är rimligt att en certifierad skogsägare förväntas långsiktigt avsätta 5 % av sin produktiva skog utöver generell hänsyn, inte minst för de arter som är kontinuitetsgynnade. Men flertalet arter torde hitta nya platser i landskapet när rätt förutsättningar skapas. Sådana arter kommer ofta att gynnas av att skogen får stå kvar lite längre innan den avverkas. Arterna som lever där kommer att ha nytta av den gamla skogen under den tid den finns där. Sedan får de hitta ett nytt skogsområde. Jag menar att den skogsägare som avverkar en skog med höga naturvärden vid 120 års ålder gör större nytta för naturen än den skogsägare som aldrig lät naturvärdena utvecklas. Men med dagens certifieringsbestämmelser är det få som vågar låta skogen bli så gammal om den inte sedan tidigare är nyckelbiotop eller inräknad bland frivilliga avsättningar. Därför är det bättre för naturen om staten förutsätts ta huvudansvaret att skydda skog som överstiger 5 %, och som man anser vara så värdefull att den inte får avverkas.

Kanske skulle man som konsument göra störst insats för naturen om man betalade extra för skogsprodukter från nyckelbiotoper, gamla skogar eller skogar med höga naturvärden. Då vet man att skogen gjort nytta för mångfalden och att man skapar incitament för skogsägare att skapa sådan skog. Skogsägare producerar ju i första hand det man tror går att sälja på en marknad. Ett exempel på detta är att en god efterfrågan på lövträ är bästa styrmedlet för att få skogsägare att gynna lövträd i föryngring, röjning och gallring.

På Föreningen Skogens höstexkursion förra året sa Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ungefär att målet bör vara att alla avverkningar i framtiden ska ske i nyckelbiotoper eller skogar med höga naturvärden. Det är en bra vision för den som är engagerad i naturvård. Men den förutsätter förstås att certifieringsbestämmelserna ändras. Inte i framtiden när dessa skogar ska avverkas. Utan redan nu – om vi ska få skogsägare att låta dessa höga naturvärden uppstå.

 

Annonser

4 thoughts on “Rik eller fattig flora och fauna – Vilken skog ska miljöcertifieras?

  1. gunnarlinden Inläggets författare

   Minns jag rätt så menade han att med den hänsyn som idag lämnas kommer det finnas höga naturvärden i en stor del av skogarna i framtiden. Detta bör ses som något positivt. Men alla dessa skogar kan i så fall inte undantas från skogsbruk. En ur naturvårdssynpunkt önskvärd vision vore därför att nästan alla skogar som avverkas ska hysa höga naturvärden. Då menar jag att en förutsättning för att skogsägare ska låta dessa naturvärden utvecklas är att naturvärdena inte kommer innebära att skogsägare drabbas ekonomiskt.

   Gilla

   Svara
   1. Erik Andersson

    Beror nog på hur hur miljörörelsen ser på hänsynen som lämnas vid avverkningar idag. De ser det som att hänsynen när som helst kan huggas bort och därför är den inte att räkna med. Det ideala vore ju att den lämnade hänsynen finns kvar och kan byggas på vid behov vid nästa avverkning. Miljörörelsen är tyvärr lite för mycket styrd att skyddsvärd skog ska sparas i reservat och liknande avsättningar.
    Tackar för senast i Arbrå 🙂

    Liked by 1 person

 1. Niklas

  Gunnar är inne på en del grundläggande brister när det gäller synen på naturvård i skogen. Nämligen de ekonomiska aspekterna. Skogen är ju som bekant en ekonomisk verksamhet, som ofta behöver generera pengar till markägaren. Trots det förväntas skogsägaren ofta ensam stå för kostnaderna för denna naturvård, vilket gör art skogsägaren lider en stor ekonomisk skada av naturvård. Certifieringen kan då bli ett sätt att kompensera markägaren för dessa merkostnader, genom att certifierat virke betalas lite extra.

  Nu är det inte någon större merbetalning för virket som det rör sig om här, utan ca 1-3% på timret och ca 5-10% på massaveden. Då förstår ju var och en att det inte finns något utrymme för några kostsamma krav på skogsägarna, utan det blir bara ganska urvattnade lösningar som blir aktuella. Om man jämför dessa siffror med den merbetalning och extra EU-bidrag som är aktuella vid Krav-certifierade livsmedel (jämfört med konventionellt odlade livsmedel), så är det närmast 100% merbetalning vi talar om här. Då finns det ju förstås ett helt annat utrymme att ställa kostsamma krav på brukaren.

  Tänk om marknaden hade varit beredd att betala dubbla massavedspriset och dubbla timmerpriset för FSC-certifierat (eller PEFC-certifierat) virke. Hur hade då regelverket varit utformade?

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s