Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation har blivit ett alltmer använt begrepp. Det innebär att den som vid en exploatering eller verksamhet skadar naturen ska kompensera för skadorna som uppstår genom att skapa nya naturvärden. Den som torrlägger en våtmark kan exempelvis anlägga en ny våtmark på en annan plats. Kompensationsåtgärder hanteras vanligtvis i miljöprövningar och kan ställas som villkor i samband med tillståndsbeslut.

Allt oftare nämns begreppet ekosystemtjänster (de nyttor människan har av naturen) i samband med ekologisk kompensation. Antingen ska kompensationen ske för de ekosystemtjänster som går förlorade eller så syftar kompensation av naturvärden till att säkerställa ekosystemtjänster. I Ekosystemtjänstutredningen föreslogs en ökad användning av kompensation som ett sätt att säkerställa ekosystemtjänster. I Naturvårdsverkets remissversion av Prövningsvägledning för ekologisk kompensation anges att bestämmelser om kompensation (främst 16 kap 9 § miljöbalken) även ska kunna tillämpas vid intrång som innebär betydande negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Jag tror att det är bra att man här för in ekosystemtjänstbegreppet. Det innebär att människan sätts i centrum och att åtgärderna i första hand ska ske för vår egen skull. Men jag är tyvärr rädd att myndigheterna alltför ofta felaktigt likställer ekosystemtjänster med biologisk mångfald. Man glömmer ofta bort de kanske viktigaste ekosystemtjänsterna där jord- och skogsbruk har en viktig roll, t.ex. matproduktion, skogsråvara och koldioxidbindning i skog. Bonden lever av och tillhandahåller ekosystemtjänster. När hon vill förändra naturen gör hon det för att öka produktionen av ekosystemtjänster. Det måste man vara medveten om när man ställer krav på kompensationsåtgärder.

Om myndigheterna menar allvar med att kompensation ska ske när exploateringar negativt påverkar ekosystemtjänster borde synen på kompensationsbehovet förändras. Hur kompenserar man för framtida utebliven matproduktionen när köpcentra läggs på våra bästa åkermarker? Hur kompenserar man för utebliven virkesproduktion och kolbindning när en luftburen kraftledning dras genom skogen?

Annonser

2 thoughts on “Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation

 1. Göran Örlander

  Intressant inlägg. Uppenbart har inte myndigheterna tänkt färdigt här. Skogsbruk får ju som regel stå tillbaka för andra nyttigheter, inklusive jordbruk. Hur skulle regeln tolkas/tillämpas? När man gör ett intrång drabbas väl alltid någon ekosystemtjänst? Följden skulle bli en oändlig kedja av kompensationer?

  Gilla

  Svara
 2. Niklas

  Nä, det är nog många som inte tänkt klart när det gäller begreppet ekosystemtjänster. Det gäller nog at se till att begreppet ägs av produktionssidan istället för naturvårdssidan. Annars kan det ta hus i helsike.

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s