Skogsbruket behövs för odlingslandskapet mångfald

Det finns många skäl att bevara det småskaliga jordbruket. Det skapar arbetstillfällen, håller landsbygden levande och bidrar till livsmedelsförsörjningen. Det småskaliga jordbruket är också oerhört viktigt för den biologiska mångfalden. Igenväxning är idag den faktor som hotar flest rödlistade arter och öppna gräsmarker är den miljö som hyser flest rödlistade arter. Ofta finns den rikaste mångfalden i skogs- och mellanbygder samtidigt som det är där som lönsamheten är sämst och flest lantbruk läggs ner. Hotet mot mångfalden i skogs- och mellanbygderna är inte i första hand rationaliseringar som gör det lättare att leva på jordbruket, utan att det är alltför svårt att leva på jordbruket. Vill vi verkligen bevara den biologiska mångfalden ska vi se till att det småskaliga jordbruket kan fortleva.

Ofta går det inte att leva endast på ett litet jordbruk. Man behöver också andra inkomster. För många småbrukare är skogsbruket viktigt. Skogsbruket behövs helt enkelt som en viktig bisyssla och extrainkomst för att man ska kunna fortsätta med jordbruket. Men skogen är också en viktig buffert och ekonomisk säkerhet för jordbruket. I de fall man behöver göra en större investering kan denna ofta finansieras genom en avverkning. Och ett jordbruk som inte investerar och utvecklas för framtiden kommer inte att överleva långsiktigt.

Det tycks finnas en ökad vilja att reglera skogsbruket mer, avsätta mer skog för naturvård, peka ut nyckelbiotoper, tillämpa artskyddsbestämmelser, förhindra rationaliseringar i jordbruk, begränsa dikning och dikesrensning eller införa nya eller skärpta vattenskyddsområden. De myndigheter och organisationer som vill inskränka brukandet för många lantbrukare har förstås en vällovlig ambition med miljöns bästa för ögonen. Men ofta ser de inte hela bilden. Konsekvensen kan bli att den långsiktiga möjligheten att leva av sin mark minskar vilket succesivt slår ut alltfler av de småbrukare vars insatser är så viktiga för odlingslandskapets biologiska mångfald. Samtidigt förlorar landsbygden livskraft och vi importerar allt mer livsmedel som producerats på ett sätt som är sämre för miljön. Det samband man ofta har svårast att förstå är att regleringar av skogsbruket även påverkar möjligheten att bedriva jordbruk.

Vill vi i framtiden ha ett öppet landskap, betande djur och en rik biologisk mångfald i våra skogs- och mellanbygder bör vi också bibehålla och utveckla förutsättningarna för ett aktivt och lönsamt familjeskogsbruk.

Annonser

One thought on “Skogsbruket behövs för odlingslandskapet mångfald

  1. Niklas

    Många gånger läggs småjordbruken ner i samband med generationsskiften. Gamla jordbrukare som lever på rost och röta, kan överleva billigt. När nästa generation vitt ta över, blir det ofta en hel del investeringar + att eventuella syskon måste lösas ut/kompenseras. Då fordras helt andra inkomster för att betala dessa.

    Sedan var ju EU ute och dumma sig mer än vanligt för några år sedan, då de slutade ge bidrag till skogsbeten. Där försvann mycket biologisk mångfald helt i onödan.

    Gilla

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s