Skogsbruket och de planetära gränserna

Emellanåt dyker hänvisningar till Johan Rockström och de planetära gränserna upp som ett argument för att vi ska undanta mer skog från skogsbruk. En av de planetära gränser som anses ha överskridits är nämligen Biologisk mångfald, och skogsbruket påverkar mångfalden. Förlust av biologisk mångfald är globalt ett enormt problem och orsakar förlust av ekosystemtjänster i många sektorer i olika delar av världen. Vi kan dock inte se att förlust av arter påverkar den svenska skogens viktiga ekosystemtjänster negativt.

Att de planetära gränserna överskrids beror på att vi överutnyttjar jordens resurser. Detta gäller globalt, och 80 % av jordens befolkning bor i länder där mer resurser förbrukas än vad landet långsiktigt kan producera. I vissa länder, däribland Sverige, har vi däremot en biokapacitet utöver det vi förbrukar. Det innebär att vi har ett utrymme att utnyttja mer förnybara resurser, vilket skulle kunna användas till att ersätta de resurser som används på ett ohållbart sätt i andra länder.

Detta är givetvis inget argument för att vi ska kunna konsumera utan eftertanke. Vår konsumtion påfrestar andra länders miljö negativt, men även vår egen. Det är alltid eftersträvansvärt att minska resursförbrukningen, även av träprodukter. Men när svenskt trä ersätter andra material är det nästan alltid bra för miljön. Likaså att vi exporterar skogsprodukter. Nästan alltid ersätter de svenska skogsprodukterna något som är mindre hållbart. Ur ett globalt perspektiv är det därför ingen fördel för den biologiska mångfalden att vi undantar skog från skogsbruk. En utebliven svensk export av skogsprodukter kommer inte bidra till att andra länders konsumtion minskar. Med en växande världsbefolkning och allt fler människor som lever i välstånd kommer inte resursbehovet att minska, oavsett vad vi önskar.

Förlust av biologisk mångfald i svensk skog är inte ett globalt problem. Här ökar snarast antalet arter. Ur ett egoistiskt svenskt perspektiv kan det förstås finnas skäl att bevara fler ursprungliga miljöer och arter, för att vi ska kunna uppleva dem eller känna att vi har en naturlig och rik mångfald. Men för att jorden ska klara de planetära gränserna bör Sveriges biokapacitet nyttjas mer, inte mindre.

Annonser

2 thoughts on “Skogsbruket och de planetära gränserna

 1. DagL

  Jag skrev nyss en översikt om den tidiga människans historia med fokus på artutdöende http://downto.dagli.se/ Redan för över en miljon år sedan inledde människan sin karriär som artutrotare i särklass, och det var många ”nyckelarter” med stor påverkan på ekologin. Detta intensifierades när vår art expanderade utanför Afrika med början för 70 000 år sedan. För tolv tusen år sedan, innan jordbruket hade upptäckts, återstod hälften av de stora djuren arterna – kanske mindre. Detta inkluderar utdöendet av minst tre andra människoarter de sista 50000 åren. Vad kan man dra för slutsatser av detta?
  Vi klarar oss och civilisationen bra på den återstående utarmade delen av mångfalden, vem tror vi skulle haft ett mycket bättre liv nu om mammutarna överlevt? Att det ter sig som hotet mot den biologiska mångfalden är det största hotet inför framtiden, som man tror om man tittar på Rockströms diagram tycker jag är direkt fel och missledande. Vi skall skydda utrotningshotade arter men skälen är mer etiska än att rädda resursen.
  Människan karaktäriseras av låg mångfald inom arten. Tex chimpanser är mer olika varandra inom arten. Den art som varit unikt framgångsrik på jorden har också låg genetisk diversitet. De flesta överskattar den genetiska diversitetens roll i artutdöende.

  Gilla

  Svara
 2. Ping: Är vi alla egoister i skogsfrågan? | Naturvård med mina ögon

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s