Nyckelbiotoper och ideella inventeringar på privat mark

Många skogsägare i södra Sverige har upprörts över att Naturskyddsföreningen inventerat deras mark i samband med avverkningsanmälningar och rapporterat till Skogsstyrelsen att man tycker det är nyckelbiotoper. Skogsland har skrivit om detta: http://www.lantbruk.com/skog/naturskyddsforeningens-stopptaktik-moter-kritik . Om arbetssättet kan man tycka vad man vill. Föreningen har sin fulla rätt att besöka skogen, även om det knappast bidrar till ett bättre förtroende mellan skogsägare och miljörörelse.

Jag har full förståelse för att en skogsägare blir upprörd över att ett skogsområde man tänkt avverka och som man kanske är ekonomiskt beroende av, klassas som nyckelbiotop efter att privatpersoner inventerat skogen. Klassningen innebär ju att virket blir omöjligt att sälja. Problemet är dock egentligen inte Naturskyddsföreningens agerande utan det handhavande som finns kring nyckelbiotoper hos Skogsstyrelsen, men även hos de virkesköpare som inte tar emot virket.

Vad som är en nyckelbiotop är ofta helt oförutsägbart för skogsägaren, och man blir helt rättslös om Skogsstyrelsen klassar ett område som nyckelbiotop. En bedömning går inte att överklaga trots att den är helt subjektiv och innebär stora ekonomiska konsekvenser för skogsägaren.

Det är lätt att klassa ett område som nyckelbiotop, men nästan omöjligt att bevisa att skogen inte är nyckelbiotop. Detta drar Naturskyddsföreningen nytta av. Att hitta rödlistade arter är ofta inte så svårt som man kan tro. I skogar med rätt strukturer finns nästan alltid rödlistade arter för den som vet var man ska leta, även om skogen vid ett första ögonkast inte bedöms ha naturvärden. När jag själv inventerade nyckelbiotoper i Norrbotten hade jag några favoritarter som jag såg till att hitta om jag ville göra ett område till nyckelbiotop. Man hittade t.ex. alltid en gammelgransskål på en gran i någon myrkant, eller en kortskaftad ärgspik på någon tallstubbe.

Med detta vill jag säga att den som är artkunnig lätt kan hävda att ett skogsområde är nyckelbiotop. När Skogsstyrelsen får privatinventerares bedömning på sitt bord hamnar man i en situation där det är svårt att argumentera emot de till synes starka art-bevisen. Det finns heller inga incitament för Skogsstyrelsens tjänstemän att bevaka skogsägarens intresse. Som markägare är det förstås omöjligt att bevisa motsatsen.

Många skogsägare upplever att nyckelbiotopsklassning används som ett verktyg att få skog avsatt utan att ersätta markägaren. Skogsstyrelsen äger nyckelbiotopsbegreppet och har ett ansvar för hur det används. Vad har Skogsstyrelsen för ambitioner med nyckelbiotopsinventeringen idag när den inte duger som grund för formella avsättningar och är värdelös som rådgivningsunderlag (nästan inga skogsbruksåtgärder är ju möjliga)? Ofta tycks man endast göra en gratistjänst åt certifieringsorganen.

Jag tycker man bör göra nyckelbiotopsinventeringen till det beslutsunderlag för formellt skydd som det var tänkt. Då kan man inte peka ut nyckelbiotoper i områden som man vet inte är prioriterade för skydd. Ett skogsområde kan inte sägas ha en nyckelfunktion för den biologiska mångfalden om det inte är värt att skydda. Markägare med stor andel nyckelbiotop bör alltid erbjudas möjlighet till formellt skydd.

Det måste bli förutsägbart vad som är en nyckelbiotop. Med nuvarande utveckling och den rättsosäkerhet som finns kommer det på sikt bli ohållbart för enskilda markägare att hålla fast vid dagens certifieringsbestämmelser.

Annonser

5 thoughts on “Nyckelbiotoper och ideella inventeringar på privat mark

 1. Andreas Eriksson

  Hej Gunnar, kul att du börjat blogga. Förstår dock inte din mening ”Ett skogsområde kan inte sägas ha en nyckelfunktion för den biologiska mångfalden om det inte är värt att skydda.”. Den första satsen utgår ju från ett rent naturvårdsperspektiv medan den andra är en politisk avvägning mellan olika samhällsintressen.

  Gilla

  Svara
 2. Andreas Eriksson

  Dessutom är som du vet inte tanken med skogspolitiken att alla områden med nyckelfunktion för den biologiska mångfalden ska formellt skyddas av staten. Skogsägarna förväntas avsätta områden frivilligt utan ersättning också.

  Gilla

  Svara
  1. gunnarlinden Inläggets författare

   Vad jag menar är att Skogsstyrelsen inte bör peka ut nyckelbiotoper som det aldrig skulle bli aktuellt att man själva skulle lägga pengar på att skydda. Exempelvis bör man ha helt andra referensramar för vad som är en nyckelbiotop i fjällnära skog där man tydligt sagt att här prioriterar vi inte mer skydd.
   Håller med om att skogssektorn ska ta ett ansvar och göra frivilliga avsättningar. Men sektorsansvaret kan inte utkrävas av den enskilde. Nyckelbiotoperna blir snarast ofrivilliga avsättningar när man använder inventeringen som ett sätt att få avsättningar utan ersättning.

   Gilla

   Svara
 3. Monika Stridsman

  Hej Gunnar!

  I den debatt som uppstått efter inventeringarna i Kronoberg vill Skogsstyrelsen framförallt belysa sektorsansvarets innebörd. Skogsbruket har ett ansvar att arbeta för en anpassning av verksamheten så att såväl produktions- som miljömålen kan uppnås. Med än mer kunskap om var naturvärden finns kan hänsynen till dem bli bättre. Möjligheten att ta sitt sektorsansvar och att nå miljömålet ökar.

  Jag är också väl medveten om att det långt ifrån råder samsyn i frågan om hur nyckelbiotopsbegreppet ska användas och tillämpas. Därför har Skogsstyrelsen föreslagit att diskussionen om nyckelbiotoper ska tas upp inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Detta för att uppnå en gemensam beskrivning av nuläget och de frågeställningar olika parter vill lyfta fram.

  Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen

  Gilla

  Svara
 4. Niklas

  Var det inte meningen att de frivilliga avsättningarna skulle gå via KOMET-programmet? För då får ju skogsägaren betalt, givet att dessa avsättningar håller erforderlig kvalitet.

  Om principen hälften produktion och hälften naturvård ska gälla i skogen, så måste denna naturvårdshälft synas i markägarens plånbok.

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s