En ökad biologisk mångfald ger längre rödlista

I naturen är det vanligast att vara ovanlig. De allra flesta arterna är tämligen sällsynta, medan det endast är en liten andel av arterna som dominerar vårt landskap. Detta är helt naturligt.

I svenska skogar blir det hela tiden fler kända arter. Särskilt kryptogamer kan spridas mycket långt och drar nytta av att vi får allt mer död ved, gammal skog och äldre lövträd i våra skogar. Både naturlig invandring och spridning med hjälp av människan bidrar till ökad artrikedom. Men ökningen beror också på att vi upptäcker nya arter som redan tidigare funnits i svenska skogar. De flesta nya arter som tillkommer är sällsynta.

En stor del av arterna på rödlistan finns på rödlistan just för att de är ovanliga – ofta naturligt ovanliga. Det är en följd av att ovanliga arter är känsligare för utrotning. Sällsynta arter kommer alltid att vara hotade oavsett hur vi brukar naturen. Det innebär att ju fler arter vi får – desto fler arter kommer att hamna på rödlistan. En rik biologisk mångfald innebär alltså också en lång rödlista.

Det är oftast ett dåligt tecken att en art minskar i antal, vilket många av arterna på rödlistan gör. Men många gånger används det stora totala antalet arter på rödlistan som ett bevis för att skogens mångfald utarmas. Sådan argumentation är vilseledande. Vi bör istället glädja oss över att vi har många ovanliga arter.

Annonser

8 thoughts on “En ökad biologisk mångfald ger längre rödlista

 1. DagL

  Antalet nya arter är långt större än utdöendet. Jag saxar från Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/ ”Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Ett hundratal främmande arter har lyckats etablera sig i svenska sjöar och vattendrag samt i havsmiljön och ca 1400 i landmiljön.”. Ett exempel från https://hermansundqvist.wordpress.com/2015/05/12/positivt-med-nya-starkt-hotade-fagelarter-pa-rodlistan/ ”På 2015-års rödlista finns flera nyheter… det har tillkommit fyra nya, starkt hotade fågelarter: toppskarv, svarthakad buskskvätta och de skogslevande brunglada och tajgablåstjärt. … När den förra rödlistan publicerades 2010 betraktades dessa arter helt enkelt inte som etablerade häckfåglar och ”kunde” följaktligen inte dö ut.” Det har dött ut ungefär en art om året de sista tvåhundra åren, men det nyetableras många fler, så om biologisk mångfald skall mätas med antal arter i landet så ökar den biologiska mångfalden. Fler arter måste ju ses som positivt för mångfalden även om de nya arterna är rödlistade. Eftersom det blir varmare i Sverige kan vi räkna med ett ökande inflöde av nya arter framöver. Trots att antalet analyserade arter ökat och det finns ett väsentligt antal nya arter som ännu har låga numerär, så har antalet akut hotade arter minskat från 262 till 215 under perioden 2000-2015, och en orsak till detta är att över hälften av de arter som var akut hotade 2000 inte är lika hotade 2015 http://daglindgren.upsc.se/Naturv/Rodlistekategori2000.html Det förefaller därför som den hotbild mot mångfalden som reflekteras i rödlistan har minskat de sista femton åren.

  Gilla

  Svara
 2. Ping: Får antalet individer inte minska av någon art? | Naturvård med mina ögon

 3. Ping: En rödlista utifrån de verkliga hoten | Naturvård med mina ögon

 4. Ping: Kan miljömålen i skogen nås? | Naturvård med mina ögon

 5. Ping: Blir det fler nyckelbiotoper i skogarna? | Naturvård med mina ögon

 6. Ping: Artbevarande och ekosystemtjänster | Naturvård med mina ögon

 7. annsofi collin

  Hej Gunnar! Stort tack för en suverän blogg! Nyss var det tredje gången du räddat mig i en diskussion, idag med ingången att ”skogsbruket har utrotat 400 arter och möjligen har det tillkommit 3 nya. Det finns inga skogar bara trädodlingar, vi avverkar åt helvete för mycket, skogsstyrelsen är köpt av skogsbruket” Sådär o-lagomt onyanserat påhopp och alldeles nödvändigt att bemöta med fakta. (Jag måste genast kolla vad Gunnar skriver!)
  Tack, tack för dina kloka, balanserande och lärande resonemang.

  Liked by 1 person

  Svara
 8. Ping: Hur kan så många skogsarter minska när deras livsmiljöer ökar? | Naturvård med mina ögon

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s